Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárások szabályzata (2019. július 1.)

Használati szabályzat (2019. augusztus 15.)

Fiókkönyvtárak használati szabályzata (2019. július 1.)

Alapító okirat (2017. november 8.)

Szervezeti és működési szabályzat (2019. október 11.)

Stratégiai terv 2017–2021 (2017. május 26.)

Minőségirányítási kézikönyv (2018. február 1.)

Minőségpolitikai nyilatkozat (2019. augusztus 22.)

Adatkezelési nyilatkozat (2018. szeptember 1.)

Adatvédelmi tájékoztató (2018. szeptember 1.)

Adatvédelmi szabályzat (2019. június 10.)

Esélyegyenlőségi terv (2019. január 15.)

Vendégszoba üzemeltetési és használati szabályzat (2017. augusztus 1.)

Arculati elemek »»»

Sütikkel kapcsolatos szabályzatunk »»»

Jogszabályok:

• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről »»»
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról »»»
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről »»»
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról »»»
• 60/1998. (III. 27.) Korm. r. a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról »»»
• 165/1999. (XI. 19.) Korm.r. az Országos Könyvtári Kuratóriumról »»»
• 6/2001. (I. 17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről »»»
• 117/2004. (IV. 28.) Korm. r. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról »»»
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. r. a közérdekű adatok elektronikus közzétételére »»»
• 449/2013. (XI. 28.) Korm. r. a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről »»»
• 138/2014. (IV. 30.) Korm. r. az árva mű felhasználásának részletes szabályairól »»»
• 379/2017. (XII. 11.) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről »»»
• 416/2017. (XII. 18.) Korm. r. a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről »»»
• 33/2017. (XII.12.) EMMI rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról »»»
• 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről »»»
• 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről »»»
• 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról »»»
• 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól »»»
• 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről »»»
• 14/2011. (IV.7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról »»»
• 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról »»»
• 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről »»»
• 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről »»»
• 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról »»»


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc