Betűméret + növelése | – csökkentése

Tematikus adatbázisok

IRODALOMTUDOMÁNY/SZÉPIRODALOM

(http://www.pim.hu/object.90867f8f-d45e-40f9-8a6b-fe0034f0db87.ivy)
A DIA révén a kortárs magyar irodalom alkotásainak egyre bővülő köre érhető el egy egységes adatbázisban, amely ingyenesen érhető el.

(http://www.hunlit.hu/writers.d2)
A Magyar Könyv Alapítvány többnyelvű irodalmi adatbázisa.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

(http://adatbank.transindex.ro/index.php)
Az adatbankban a 18. századtól egészen a jelenkorig találhatunk tartalmakat, melyek az alábbiak szerint oszlanak meg: adatbázisok (romániai magyar lexikon, bibliográfiák, kronológiák, statisztikák, kataszterek, helységnevek, kutatási adatbázisok, Erdély természete: természettudományos adatbázisok, szótárak), kutatói és szépirodalmi vendégoldalak (társadalomkutatók, természettudósok, írók vendégoldalai, régió-és kisebbségtörténeti oldal kutatói oldalai), szöveg alapú digitalizált tartalmak (könyvek, folyóiratok, digitális szövegtárak), kép- és térképtárak, tudományos előadások audiovizuális formában.

(http://www.ksh.hu/stadat)
Feladata: adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele, az egyedi adatok védelme. A hivatal adatokat szolgáltat az országgyűlés és a közigazgatás szervei, a társadalmi szervezetek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos élet, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek, a külföldi felhasználók részére.

(http://enciklopedia.fazekas.hu/index2.htm)
Irodalmi lexikon. Bemutatja az egyes művészettörténeti korszakokat, alkotóikat, emellett magyar és világirodalmi arcképcsarnokot, részletes szószedetet is tartalmaz az adatbázis.

(http://njt.hu/)
Ezen a felületen nyílik lehetőség arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytár jogi adatbázisának tartalmához bárki ingyenesen hozzáférhessen.

(http://kozlony.magyarorszag.hu/)
A magyarkozlony.hu portál Magyarország hivatalos lapjának hiteles példányait tartalmazza, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően.

(http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human/philobibl)
1881-től kezdődően rögzíti a magyar nyelven megjelent filozófiai könyvek, illetve időszaki kiadványokban publikált tanulmányok és kisebb-nagyobb közlemények bibliográfiai adatait. Az adatbázis jelenleg mintegy 40 000 magyar nyelvű filozófiai publikáció bibliográfiai adatait tartalmazza.

( https://vm.mtmt.hu/www/index.php )
Magyar Tudományos Művek Tára létrehozásának és működésének célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis Magyarországon.

( http://mtda.hu/ )
Digitális könyvtár, melynek célja a 19–20. századi magyar társadalomtudomány és határterületeinek feltárása. Az archívumban azok munkái szerepelnek, akik az adott korszak (társadalomtudományi) gondolkodásának neves képviselői; kordokumentumok, melyek annak valamely szellemi irányzatát markánsan képviselik; egyes külföldi szerzők munkái, melyek közvetve vagy közvetlenül hatással voltak a magyar társadalomtudományra.

( http://opac.opkm.hu/pages/modules/opac/opac.php )
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Pedagógiai Adatbázisa, mely magában foglalja 1989-től a Magyar Pedagógiai Irodalom című nemzeti szakbibliográfia teljes anyagát, valamint az OPKM-ben feldolgozott idegen nyelvű szakkönyvek és válogatott folyóiratcikkek adatait.

( http://videotorium.hu/ )
Oktatással, kutatással kapcsolatos videofelvételek gyűjteménye.

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

( http://www.omikk.bme.hu/e-forr%C3%A1sok/adatb%C3%A1zisok.html )
Műszaki tudományok és az élettelen természettudományok témakörében számos adatbázisban kínál kereshetési lehetőséget.

MŰVÉSZETEK

( http://artportal.hu/ )
Az ArtPortal a képzőművészet, a kulturális politika és – elsősorban – a hazai kiállítási-, és galéria-színtér történéseivel foglalkozó portál.  Beszámol az aktuális kiállításokról, a műkereskedelem trendjeiről. A kezdetektől jelentős képzőművészeti adatbázis kiépítésére törekszik.

( www.gramofononline.hu )
A Neumann-ház azért hívta életre a Gramofon Online-t, hogy ismertté és elérhetővé tegye a magyar népszerű kultúra korai – egy mára letűnt formátumban megőrzött – hangdokumentumait.

( http://imslp.org/ )
Virtuális kottatár, olyan kottákkal, melyek közkincsnek minősülnek. Az oldal a wiki elvén működik. 2006. óta több mint 42000 kotta került feltöltésre több mint 2500 zeneszerzőtől, így válva a web legnagyobb közkincs kottagyűjteményévé.

( http://www.hung-art.hu/ )
Ez az adatbázis a magyarországi képzőművészet románkori kezdetektől a XX. század közepéig terjedő időszakának bemutatására jött létre.

( http://mandarchiv.hu/ )
A MANDA legfontosabb feladata, hogy egy központi nyilvános adatbázison keresztül online elérhetővé tegye a teljes magyar kulturális örökséget, vagyis a szépirodalmi, a képző-, ipar- és építőművészeti, zenei és táncművészeti, filmművészeti alkotásokat.

( http://www.kepkonyvtar.hu/ )
A képkönyvtár gyűjtőköre – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).

( http://db.zti.hu/ )
Az MTA Zenetudományi Intézet publikusan elérhető on-line adatbázisainak közös gyűjtőoldala.

( http://nava.hu/ )
A NAVA a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió, ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból.

( http://gramofononline.hu/ )
A Gramofon Online a Magyarországon nyomott és kiadott, 78-as fordulatszámú hanglemezek felvételeit gyűjti és dolgozza fel az 1906-os kezdetektől. Célunk, hogy az oldalon minden felvétel szabadon meghallgatható legyen és maradjon.

( http://www.wga.hu/ )
A Web gallery of art egy angol és magyar nyelvű virtuális művészettörténeti gyűjtemény. A galéria az európai képzőművészet 11-19. század közötti időszakában keletkezett műveket tartalmaz, egyúttal egy kereshető adatbázis is.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

( http://www.agroinform.com/ )
Gyakorlati mezőgazdasági információk a korszerű mezőgazdasági vállalkozáshoz nyomtatott és elektronikus formában.

( http://csimabi.csillagaszat.hu/cs-onlin.htm )
A szakcsillagászat, az amatőr csillagászat, a csillagászattörténet, a csillagászat oktatása, a csillagászati ismeretterjesztés és az űrkutatás – űrhajózás csillagászati kapcsolatú, magyar nyelven nyomtatott irodalma a kezdetektől napjainkig, vagyis könyvek, évkönyvek, könyvrészletek, folyóiratok, tanulmányok, közlemények, cikkek, nagyobb híradások könyvészeti adatai és lelőhelyei.

( https://maps.google.com/gallery/ )
A Google térképgyűjteménye.


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc