Betűméret + növelése | – csökkentése

Kiemelt gyűjtemények

ARCANUM Digitális Tudománytár

Az adatbázisban 33 magyar folyóirat több száz számának 1,6 millió oldalnyi, teljes szövegű tartalma kereshető vagy böngészhető. Az adatbázis PDF-formátumban tárolja és jeleníti meg a digitális tartalmakat. Ennek köszönhetően a felhasználó minden esetben az eredeti dokumentum hiteles oldalképét látja.

www.adt.arcanum.hu

EBSCO

Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója. Kb. 8000 angol nyelvű friss és archív szakfolyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük abstractokat és teljes szövegeket is találunk. Témáik között szerepel: gazdaság, üzlet, orvostudomány és egészségügy, környezetvédelem, könyvtár- és információtudomány, szociológia, zene, 23 amerikai-és nemzetközi napilap teljes anyaga (Newspaper Source). Az EBSCO egyik legátfogóbb adatbázisa: Academic Search Premier, amely multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázis. A legkülönfélébb tudományterületeket fedi le, főként társadalomtudományi profilú, de egyéb tudományágak is megtalálhatók benne (pl. oktatás, fizika, kémia). 7962 folyóirat cikkeinek referátumait és indexeit tartalmazza, melyből 4007 folyóiraté teljes szövegű.

www.lib.pte.hu

EISZ - Elektronikus Információszolgáltatás

Az Elektronikus Információszolgáltatás nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak, hiszen jelentősen megnöveli a magyar felsőoktatási intézmények és nonrofit kutatóhelyek versenyképességét a világ tudományos életében, és egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését is.

http://www.eisz.hu

EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában.

http://epa.oszk.hu

EUROPEANA
Az Európai Digitális Könyvtár, másként Europeana az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára. 2008-ban kezdte meg működését. Célja az volt, hogy közös felületet nyújtson a tagállamokban digitalizált dokumentumok eléréséhez, így nem kell az összes gyűjteményt, külön átkutatni, ha keresünk egy témában. Megvalósítása szoros együttműködésben zajlott az EU-s nemzeti könyvtárakkal, az uniós tagállamok más kulturális intézményeivel, valamint támogatta az Európai Parlament is.

www.europeana.eu

HUMANUS

A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

www.oszk.hu

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

A MATARKA magyar kiadású (ezért elsősorban magyar nyelvű) folyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel. A gyűjtőkör: agrár, általános, gazdasági, jogi, műszaki, nyelvtudomány, társadalomtudományok, természettudományok. A folyóiratok többsége 5-10 évre visszamenőleg található meg az adatbázisban, de vannak ennél sokkal hosszabb időszakra visszanyúló feltárt folyóiratok is.

www.matarka.hu

MNB - Magyar Nemzeti Bibliográfia

A weboldal közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

www.mnb.oszk.hu

OGYK - Sajtóadatbázis

Pressdok: Az adatbázis a hazai politikai, gazdasági és részben jogi sajtóban (mintegy 150 napi- és hetilapban, folyóiratban) megjelent cikkek szelektív feltárásával épül. Hundok: Az adatbázis forrása a könyvtár állományában megtalálható kb. 50 mértékadó külföldi, nyugat- és kelet-közép-európai, amerikai, kanadai és ausztráliai napi- és hetilap.

www.ogyk.hu

OIK - Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény

Eredeti nyelvű, elsősorban kortárs világirodalmi, zenei és nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjtő szakkönyvtár, valamint a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja. (A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót kérje a tájékoztató könyvtárostól.)

www.oik.hu

MTI - Évfordulónaptár

Az adatbázis a mindenkor előttünk álló 12 hónap évfordulós anyagait tartalmazza. A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót kérje a tájékoztató könyvtárostól.

www.evfordulo.mti.hu

MTI - Magyar Közélet Kézikönyve

A szolgáltatás a magyar intézményrendszer legfontosabb adatait, postai és e-mail címét, weboldalát, telefon- és faxszámát, főbb vezetőinek elérhetőségét egy helyen, naprakészen tartalmazza. Adatbázisban kereshet például az állami szervek, a minisztériumok, önkormányzatok, pártok, bíróságok, ügyészségek és közszereplők adatai között. Folyamatosan aktualizált rendszerben a kulturális és tudományos intézményeket, a kamarákat, szakszervezeteket és a lapokat, folyóiratokat is megtalálhatja.

www.mkk.mti.hu


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc