Helyismereti Gyűjtemény

Az 1960-as évek elején indult meg a helyismereti anyag gyűjtése. A ’70-es évekre már színvonalas helyismereti tevékenység folyt a könyvtár falai között. 1978-től működik a helyismereti tájékoztatás. A könyvállomány körülbelül 20 000 kötet; megtalálható benne Kelemen Mihály pécsi törzsorvos és Szikrai Odó pécsváradi szolgabíró hagyatéka is, kb. 4000 db 17–19. században vagy korábban kiadott könyv.

A gyűjtemény minden olyan dokumentumot tartalmaz, amely a megyével kapcsolatos:

  • tartalmukban helyi vonatkozású dokumentumok;
  • a megye városairól, falvairól, helyi személyekről szóló irodalom;
  • helyi szerzők művei és a
  • helyi kiadók és nyomdák termékei 1949-ig, illetve 1990-től.

Az olvasók rendelkezésére állnak a megyében megjelenő és megjelent napi- és hetilapok, folyóiratok eredetiben vagy fénymásolatban, mikrofilmen és számítógépes terminálon. A gyűjteményben megtalálhatók: aprónyomtatványok (képeslapok, plakátok, szórólapok, meghívók, gyászjelentések stb.) is.

Baranyai Adattárak:

  • Nemzetiségek Baranyában: kéthavonta megjelenő tájékoztató a Baranya megyei nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekről, cikkekről, könyvekről;
  • Ez történt Baranyában: a Baranya megyei eseményeket tartalmazó havi eseménynaptár.

2011-től kezdődött a helyismereti dokumentumok digitális feldolgozása a Baranyai DigiTár adatbázisban. A szerzői jog hatálya alá tartozó digitális dokumentumok (napi- és hetilapok, könyvek, fotók, videók és hanganyagok) kizárólag helyben tekinthetőek meg három számítógépen.

A teljes gyűjtemény állománya fokozottan védett, ezért csak helyben használható a beiratkozott olvasók számára.
Az osztály hétfőtől szombatig 8–18 óráig tart nyitva. Ez alatt az idő alatt a munkatársak hagyományos és számítógépes szaktájékoztatást is nyújtanak.

Áraink: »»»

Mikrofilm szkennelése és a képeslapgyűjtemény fotózása egyedi megrendelés alapján lehetséges.
Reprográfiai szolgáltatást kérni csak a Helyismereti Osztály gyűjteményéből lehet!

Elérhetőségek:
Cím: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Postacím: 7603 Pécs, Pf.: 117
Telefon:  (72) 501-500 / 28055, 28056
E-mail:  baranyaihelyismeret@csgyk.hu

 


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc