Év dolgozója

A Csorba Győző Könyvtár igazgatója a Könyvtár feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenység, teljesítmény elismeréseként, a tartósan kimagasló színvonalon tevékenykedő, a Könyvtár partnereivel kiváló kapcsolatot ápoló és munkatársait segítő, támogató közalkalmazott kollégák szakmai elismerése érdekében Év Dolgozója díjat adományozhat. Jutalomként egy elismerő oklevél, egy, az „Év Dolgozója + évszám” feliratú gravírozott dísztoll kerül átadásra, továbbá a Munkáltató a közalkalmazottat három napra a munkavégzés alól felmenti, mely távollét idejére közalkalmazottat a fizetési fokozata alapján járó illetménye, személyi alapbére illeti meg. A távollétet a közalkalmazott a következő év június 30-ig, kérésének megfelelő időpontban veheti igénybe.

2012

csoban.laszlo pap.aron
Csobán László Pap Áron

2013

szekedi.zsoka kiss.zoltan
Székedi Ferencné Kiss Zoltán

2014

herceg.helga a_user
Fűkőné Herceg Helga Laky Judit

2015

a_user
Márton Mária Győriné Kövesdi Zsuzsanna

2016

Villányi Rózsa Gyánti István

2017

a_user
Mészárosné Sík Zsófia Cseresznyés Anikó

2018

a_user
Kissné Heinrich Szilvia Szöllősi Gréta

© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc