Bányászattörténeti Gyűjtemény

A Csorba Győző Könyvtár 2012. január 12-én együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Bányászattörténeti Alapítvánnyal. A közös célkitűzés szerint az Alapítvány tíz éves működése alatt összegyűjtött és közérdeklésre számot tartó dokumentumokat az intézmény dolgozói feldolgozták, digitalizálták. Ezáltal a mecseki bányászat múltjának egy pótolhatatlan darabja vált kereshetővé, akár az otthoni interneten keresztül is.

A gyűjteményben megtalálhatók a térség bányászainak visszaemlékező (oral history) szakmai beszélgetései, illetve a Pécsbányatelepi Bányász Férfikar kórusának hangfelvételei is. A dokumentumok legértékesebb része: a több száz felvétel a korabeli mecseki bányászati létesítményekről. A Bányászattörténeti gyűjtemény a jövőben bővülni fog a Mendly Lajos szerkesztette bibliográfiával is. A folyamatosan bővülő adatbázis segítségével a bányászathoz szorosan kapcsolódó térség és Pécs város múltjának egy fontos részét is megismerhetik az olvasók és a tudományág kutatói.


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc