Betűméret + növelése | – csökkentése

Bemutatkoznak szolgáltatóhelyeink: Nagykozár

Nagykozár az egyik legősibb baranyai falu, amely a Pécsi járáshoz tartozik, a megyeszékhelytől mindössze 7 km-re fekszik. Pécshez való közelsége nem csak a településnek kedvez, hanem számtalan városlakónak, akik az utóbbi években, évtizedben jelentős számban költöztek Nagykozárba, gyakorlatilag egy új részt kialakítva a településen. 

Bemutatkoznak szolgáltatóhelyeink: Nagykozár

– Klikk a nagyobb mérethez! –

A tudatos településfejlesztéseknek köszönhetően, a pécsújhegyi városrész felől gyakorlatilag már össze is van kötve a várossal. Ez a kedvező helyzet a lakosságszámban is megmutatkozik, mely a legutóbbi becsült 2018-as adat szerint 2065 főt mutat. Ilyen nagy létszámú község Baranya megyében alig van. Az aktív korú lakosok száma is magas, a munkanélküliség elenyésző, számos vállalkozás található a faluban. Önálló körjegyzőséggel rendelkezik és több civil szervezet működik sikeresen, mint pl. polgárőrség, sportegyesület, a Magenta Alkotó Közösségért Egyesület, vagy a Nagykozári Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány. Iskola sajnos nincs, az iskoláskorú gyerekek Bogádra vagy Pécsre járnak, viszont az óvodások számára helyben működik egy intézmény. A lakosság kulturális életét színesíti, hogy kétféle nemzetiség él együtt a településen: német és horvát. Mindkettő rendelkezik saját önkormányzattal és aktívan részt vesz a falu kulturális életében. A horvátok népszerű hagyománya lett az asszonyfarsang, míg a németeknél a Septemberfest elnevezésű rendezvény arat nagy sikereket már évek óta.

Ebben a környezetben kezdte meg pályafutását a könyvtár, amely 2011-ben csatlakozott az akkori mozgókönyvtári ellátáshoz, ami 2013 óta Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer néven működik. Vezetését Borsodiné Csuka Máriára bízták, aki egy év szünettel, de töretlen lelkesedéssel látja el feladatát. A kis könyvtár a helyi Művelődési Házban lett kialakítva, egy 12 nm alapterületű helyiségben, amely az elmúlt két évben megújult és megszépült, egy kis gyereksarokkal bővült.

A Csorba Győző Könyvtár támogatása révén infrastruktúrája is kiépült, két számítógépet, projektort, diavetítőt, társasjátékokat helyezett ki a könyvtár, melyek segítik a munkatársat a könyvtári programok megvalósításában is. A könyvtár állománya jelenleg 2027 db dokumentum, a beiratkozott olvasók száma 89, akik nagy része aktív könyvtárhasználó. A könyvek mellett folyóiratok is járnak a könyvtárba, melyeket az olvasói igények alapján rendelt meg munkatársunk. A szolgáltatóhely egyetlen hátránya, hogy kinőtte mostani helyét, viszont a fenntartói szándék, hogy ez a probléma a jövőben megoldódjon és egy tágasabb, kényelmesebb helyet biztosítani az olvasók számára. Ha ez megtörténik, a könyvtár újabb bútorokkal és eszközökkel gyarapodhat. A munkatárs szívügyének tekinti a munkáját, és a lehetőségeihez mérten igyekszik valódi közösségi teret működtetni. Az olvasók kéréseit gyakran maga válogatja össze a Csorba Győző Könyvtárban, rendszeresen részt vesz a szakmai napokon, előadásokon, valamint 2018. nyarán elvégezte a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzést, melyet a megyei könyvtár szervezett és bonyolított le. Rendszeresen tart foglalkozásokat az óvodások számára, diafilmvetítést, meseolvasást, kézműves alkalmakat szervez, programjaival becsatlakozik az országos könyvtári programokba is. Önállóan elsajátította és sikeresen alkalmazza a papírszínházat, ami egy egyre inkább elterjedő mesélési forma, számtalan lehetőséget nyújt a mesék feldolgozására. A Csorba Győző Könyvtár által biztosított programlistából igyekszik úgy válogatni, hogy a lakosság minél szélesebb körben élvezhesse azokat és az óvoda is lehetőséget adott, hogy programot vigyen be a gyerekeknek. Ezeket az önkormányzat mindig támogatja, felajánlott ajándékokkal segíti. Az olvasók véleménye igazolja a nagykozári könyvtár sikerességét: „több könyvtárban is van olvasójegyem, de a nagykozári mindközül a kedvencem”; „nagyon gyerekközpontú hely”; „a könyvtárosnak mindig van ötlete, hogy ki mit szeretne olvasni”.

Kárpáti Szlávna

A szöveg eredeti változata a Csorba Győző Könyvtár Könyvtári Hírzengő című periodikájának 2018/4-es számában jelent meg.

 


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc