Betűméret + növelése | – csökkentése

Zenei csemegék: A 85 éves Ivasivka Mátyás köszöntése

Ivasivka Mátyás gimnáziumi tanár, karnagy 1933. január 12-én született Miskolcon, egyéves korától él Pécsett, ahol 1951–54 között a Pécsi Zeneművészeti Szakiskola Tanárképző Intézetében többek között Agócsy László, Antal György és Graef Matild tanítványaként végzett zenetanárként.

            1952–53-ban a pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola óraadó szolfézstanára volt, 1953–57 között Zalaegerszegen a Goldmark Károly Zeneiskola és a Tanítóképző Intézet zenetörténet- és szolfézstanára, 1957-től a pécsi Nagy Lajos (2006-ig) és Janus Pannonius Gimnázium (1957–90) ének- és zenetanára, karnagya volt, utóbbiban Kodály segítségével 1963-ban létrehozta az első pécsi középiskolai ének-zene tagozatot, melynek 1973-ig vezetője volt. Három évtizeden át vezette a Mecseki Szénbányák Kodály Zoltán Férfi karát és az általa alapított Janus Pannonius Női Kart. Középiskolai együtteseivel a keszthelyi Helikonokon 61 aranyérmet nyert, 16-szor fődíjat is.

            Ő mutatta be Kodály Mohács című művét (1965) s az általa összeállított Hét japán bicíniumot (1986). Karai József, Birtalan József, Szabó Csaba és pécsi szerzők, Tillai Aurél, Várnai Ferenc, Papp Zoltán műveinek ősbemutatói mellett világhírű zeneszerzőkkel való kapcsolatai révén hazai bemutatókat vezényelt (Britten: Missa brevis, Orff : Rota, Sztravinszkij: Credo), 1965-ben létrehozta az első magyar Orff -zenekart.

            Az 1995-ben alakult Agócsy László Zeneiskola igazgatója 2003-ig. 1998–2006-ban a Ciszterci Gyermekkar alapítója és karnagya. Mintegy 2000 ismeretterjesztő előadást tartott, írásai magyar, olasz, német lapokban jelentek meg. A Magyar Cserkészszövetség zenei szakvezetője, 10 zenei és cserkészkönyvet irt, 2007-ben világszerte terjesztett centenáriumi CD-t készített. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt és a Kodály-emlékdíj kitüntetettje.

Felesége, Halmi Sarolta középiskolai matematikatanár, négy gyermeke, hat unokája van (2010-ig).

Főbb művei zeneszerzőként:

Női kar: Mecseki körtánc (1960); Négy epigramma (1968); „Már kél a fénynek csillaga” – három gregoriánum (1975); Küzdelmed sose bánd! (Janus Pannonius, 1983); Ave Maria (1993); Yugur–magyar fantázia (1998); Vegyes kar: Pécsi diákinduló (1959); Az igaz cserkész (Keresztury Dezső – 1990); Boldog Özséb himnusz (Gérecz Attila – 2005); Vonószenekarra: Kis tavaszi szvit (1958).

            Ennyi a szűkszavú ismertetés a Tanár Úrral közösen írott Pécsi concerto című könyvben Ivasivka Mátyásról, s még ez is hiányos, hiszen nem szerepel benne több mint tíz könyve, melyeket a katakomba cserkészetről, a cserkészmozgalom dalairól, vagy éppen egy életen át gyűjtött vicc és anekdotakincs gyűjteményéből közzétett, s a pedagógiai és karnagyi munkásságáról sem teljes a kép.

Hiszen elmondható, hogy tanulók tízezreit tette Pécsett zenebaráttá, leghíresebb tanítványai között olyan kiválóságok találhatók, mint Kováts Kolos operaénekes, Paksa Katalin zenetörténész, vagy dr. Papp Lajos szívsebész, aki Kodály Mohácsának ősbemutatóján a Kisfaludy-verset tolmácsolta.

Karnagyi munkásságának egyik különleges éve volt, amikor 1964-ben az akkori pécsi Éneklő Ifjúságon 6 kórusa is fellépett, s ekkor mondta egyik barátja: „Te Matyi, ha megbetegednél, ki kellene írni a plakátokra, hogy az idei Éneklő Ifjúság Ivasivka Mátyás betegsége miatt elmarad.”

            De nem maradt el! Mint ahogy az a sok-sok élményt adó fellépés sem, amelyen például nekem is módomban volt a Tanár Úr vezénylete alatt énekelni. Így például a Nagy Lajos Férfi Vokállal Csepelen, ahol élő tévéközvetítésben léptünk fel, vagy 1972-ben a Liszt teremben, ahol Marczis Demeter után énekelhettük Händel Messiásának Halleluja kórusát, vagy a Keszthelyi Helikonon 1974-ben, ahol aranyérmet kaptunk.

            Ivasivka Mátyás sokoldalú munkásságát Pécs városa is elismerte, többek között Tüke-díjjal is, melyet Habsburg Györgytől vehetett át.

            A Tanár Urat most 85. születésnapja alkalmából elsőként két vele készített nagyobb cserkész-portré beszélgetéssel és két zeneművével, a Tavaszi énekkel és az esti imádsággal köszöntjük. A továbbiakban pedig a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtárában is fellelhető, 2013-ban, 80. születésnapja alkalmából a Ciszterci Nagy Lajos Gimnáziumban megtartott koncert felvételéből ajánljuk azt a youtube-ra is feltett részletet, melyen a dr. Szabó Szabolcs vezette Komlói Pedagógus Kamarakórus énekelte Bárdos Lajos Jeremiás siralmai című művét, majd pedig Kodály Zoltán Mohácsát. Előtte dr. Papp Lajos szívsebész mondta el a Kisfaludy verset.

Isten éltessen Tanár Úr!

 

 

Fotók: internet                                                                       Kovács Attila

Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas zenei szerkesztő

Zenei csemegék: A 85 éves Ivasivka Mátyás köszöntése

– Klikk a nagyobb mérethez! –


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc