Sikeresen lezárult a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés KSZR könyvtárosoknak

A Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően öt modulos könyvtári képzést indított 2018 januárjában a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott településeken dolgozó munkatársak részére. Könyvtárunk feladata, hogy a kistelepülési könyvtárakban az infrastruktúra-fejlesztés mellett a könyvtárosokat is felkészítse a 21. század kihívásaira, ezért havonta egy alkalommal a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba invitáltunk a megye  kilenc ellátási térségből 3-3 főt egy egész napos továbbképzésre. A tanfolyamot a Csorba Győző Könyvtár kollégái szervezték és tartották, emellett meghívott előadóink között voltak Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra Ferenc könyvtáros-tréner, Schlepp Péter informatikus és Németh Luca kulturális szakember. A résztvevők toborzásában az ellátási térségek referensei segédkeztek.

Kollégáink a közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári alapismeretek, számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata, rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári programok, konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció témakörökben fejleszthették tudásukat. A májusban tartott záró alkalommal pedig Dr. Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tudományos dékánhelyettese, a Magyar Olvasástársaság alelnöke tartott előadást a digitális generáció olvasási szokásairól a 2017-es olvasásmérés tapasztalatai alapján. Azok a résztvevők, akik a képzés legalább 80%-án részt vettek és rendszeresen teljesítették a kötelező feladatokat, elismerő oklevélben részesültek.

A képzést teljesítő huszonöt kolléga hasznos könyvtárszakmai tudást szerzett, amelyet reményeink szerint a mindennapi munkában sikerrel tudnak majd hasznosítani. Emellett alaposabban megismerhették egymás munkáját, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, együttműködéseket alakítottak ki és igazi szakmai közösségé alakultak.

            Baranya megye aprófalvas településszerkezetű, így bár a szolgáltatást kilenc referens koordinálja, sokszor nehéz feladat a kiskönyvtárak kollégáinak motiválása, a folyamatos személyes kapcsolattartás. Véleményünk szerint a képzés kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy az ET referensek és a képzésben résztvevő kollégák közelebbről is megismerkedjenek egymással, alkalom nyílt a felmerülő problémák részletes megbeszélésére és megoldási javaslatok kidolgozására.

            A résztvevők elmondásuk szerint rengeteg hasznos könyvtárszakmai ismeretet szereztek, egymás munkájából, az elhangzott előadásokból, illetve a tréningeken olyan új inspirációt, lendületet, ötleteket kaptak, amelyeket a mindennapi feladatok elvégezése során hatékonyan be tudnak majd építeni a munkájukba.

                Egyöntetűen megfogalmazták igényüket a folytatás iránt, ezért terveink szerint 2019-ben is szeretnénk megszervezni a hálózatépítő képzést újabb témák beépítésével. Örülnénk, ha minél többen részt vennének a tanfolyamon, hiszen ez remek lehetőség új kapcsolatok kialakítására, a BKSZR hálózat erősítésére, és arra, hogy mindenki érezze, fontos szerepet tölt be a könyvtára a kultúraközvetítésében, a közösségépítésben, a település mindennapi életében, s hogy mennyi minden múlik a könyvtáros szakmai hozzáértésén, a szakma iránti tiszteletén, szeretetén.

Sikeresen lezárult a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés KSZR könyvtárosoknak

– Klikk a nagyobb mérethez! –


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc