Történetek Baranyából

Szerző: Gyánti István, Kiss Zoltán (szerk.)
Cím: Történetek Baranyából
Alcim: Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2.
Kiadó: Csorba Győző Könyvtár
Kiadás ideje: 2016
Kiadás helye: Pécs

item-thumbnail

A Csorba Győző Könyvtár fontosnak tartja, hogy Baranya megye kulturális és történeti értékeit gyűjtse, a megye életével kapcsolatos dokumentumokat feltárja és azokat a könyvtárhasználók rendelkezésére bocsássa. E munkában nélkülözhetetlen szerepet játszanak a Helyismereti Osztály munkatársai, akik az elmúlt évtizedekben a gyűjtő, feltáró és szolgáltató feladataik ellátása során szoros munkakapcsolatot alakítottak ki a könyvtárunkban megforduló, szakmájukat kimagasló módon művelő történészekkel. Munkatársaink egy része könyvtárosi hivatása mellett maga is aktív kutató. Az olvasó olyan kötetet tarthat kezében, amely bizonyítja, hogy a megyében, és különösen Pécs városában igen gazdag helytörténeti vizsgálódások folynak. A Csorba Győző Könyvtár kiadványai című könyvsorozatunk 4. kötetében a sajtótörténeti, életrajzi, oktatástörténeti írások mellett módszertani tanulmány is található. A szerzők másik részének tollából pedig gazdaság- és egyháztörténeti tematikájú eredmények születtek. A jelen kötetben szereplő helytörténeti dolgozatok értékes adalékokkal szolgálnak az eddigi helyi és országos történeti kutatásokhoz, így gazdagítva a magyar históriát.

Gyánti István, Kiss Zoltán (szerk.): Történetek Baranyából : Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2. – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2016. – 261 p. (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 4.)

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:

 • Erdős Zoltán: A helytörténeti kutatás státusa és módszertani problémái az 1990 utáni baranyai irodalom példáján
 • Horváth István: Az urbárium végrehajtásának térképészeti munkálatai a Pécsi Papnevelő Intézet uradalmában
 • Boda Miklós: Egy sokoldalú pécsi személyiség, Vizkelety Imre (1819–1895) életéről és munkásságáról
 • Huszár Zoltán: Cikkek, reflexiók Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban (1841–1844)
 • Gyánti István: Egy „elzüllött tehetség” életútja. Dietrich Ignác (1829–1892)
 • Bősz Attila: A „pécsi passzázs” és a Nick-söröző közös évszázada (1859–1949)
 • Pap Dávid Zoltán: „A betűvel szemben betűt állítsatok”. A pécsi katolikus újságírás kezdetei: a Pécsi Közlöny (1893–1903)
 • Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–1944)
 • Tengely Adrienn: A Pécs-egyházmegyei Papok Missió-Egyesülete
 • Kiss Zoltán: „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara”. Horváth Kázmér (1893–1973) életrajza
 • Bánfai József: Az országos magyar falusi tehetségmentés „próbaéve” a mohácsi gimnáziumban (1941/42. tanév)
 • Rozs András: Politikai viszonyok, pártharcok és szovjetizálás Pécsett 1944 decemberétől 1949 végéig
 • Bércesi Richárd: A Pécsi Bányavasutak története (1854–2004)
 • Szabolcsi Csilla: „Miért éppen Istenkút?” Oktatási és művelődési intézmények Istenkúton (1925–2015)

A kiadvány ára: 2500 Forint

Megvásárolható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.
© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc