Egy évezred Európában művészettörténeti előadások: A földre szálló és a mosolygó angyalok – A román kor és a gótika

Az előadás rövid ajánlása: A középkor művészetét egyetemes igénnyel összefoglalni szinte lehetetlen vállalkozás. Az összefoglaló művek a topográfia és a kronológia szempontjait tartják szem előtt. Az első előadásban a bizánci képrombolástól egy folytonosság és szakadások jellemezte folyamatot kívánunk a tárgyalt műalkotásokon keresztül felvázolni. Láthatjuk majd a Vitruvius-örökséget, az antikvitás utóéletét, (Sevillai Isidorus), a múlt artikulációját, a képtombolást (ikonoklasztázis) Nagy Szt. Gergely pápát és a „Biblia pauperum” legkülönbözőbb megnyilvánulásait. Éppen úgy, mint a köznapi ember érzéki adottságainak és készségeinek feltűnését. A romanika művészetének kialakulására nagymértékben hatott a Karoling-korszak művészetének és kultúrájának tekintélye, amelynek nyomát a legrégebbi román stílusú épületeken felfedezhetjük. A román-kori művészet legfőképp a volt Nyugatrómai Birodalom területén alakult ki, Itáliában (jelentős bizánci hatással keveredve), Provence-ban, a spanyol határterületeken, a Rajna-menti német területeken, és Britannia egy részén (erős kelta hatással). A gótikát ma már archeológiai kultúrának kell tekintenünk. Emlékei részben elpusztultak, másrészt a 19. században nem kerülték el a historizáló műemlékvédelem átépítéseit (például a budavári Mátyás-templom). Az archeológiai kultúrák megértéséhez mindig valamiféle szellemi rekonstrukciót kell végezni.

Helyszín:
Tudásközpont,  konferenciaterem

Időpont:
2016. március 8. 1800, kedd

— Klikk a nagyobb mérethez! —


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc