Egy évezred Európában II/4.

Művészettörténeti előadássorozat dr. Aknai Tamás vezetésével

Időpont: 2016. október 26. (szerda) 18.00

Helyszín: Tudásközpont, -1. szint (Nagyelőadó)

Az absztrakció Európában és Amerikában

Az elvont művészet megerősödésének első és forradalmi fázisában a Vadak és a kubisták Franciaországhoz kapcsolódtak, a futurizmus Olaszországhoz, az expresszionizmus Németországhoz, a szupremativizmus és konstruktivizmus Oroszországhoz, a De Stilj Hollandiához. 1914-ben hömpölygött végig Európán az absztrakció hulláma, egymást alig ismerő művészek jóvoltából, valamiféle spirituális felemelkedés reményével (Malevics, Kandinszkij, Mondrian). A klasszikus avantgárd kísérőjelenségeként elismert “amerikai festészet diadala” hogy az amerikai absztrakt expresszionizmus kultikus értékűvé vált, egy sikeres társadalom metaforikus megjelenítőjévé. De nem az történt, hogy New York “ellopta” a modern művészet eszméjét Párizstól, hanem az, hogy ez a művészet megszűnt kis elszigetelt művészcsoport ügyévé lenni. Nem érdektelen ebből az okból felidézni azt sem, hogy a hidegháború és a „Vasfüggöny” megjelenésének időszakában mint kellett aztán tudomásul venni Kelet-Európa országaiban az absztrakció megbélyegzett, “tagadó és romboló karakterű” “kapitalista formalizmusát” és azt, hogy a modern megújulás iránt vágyakozó társadalom milyen megalkuvások árán élhette erős átalakulásokkal teljes életét.

Az előadásokon való részvétel ingyenes!

--- Klikk a nagyobb képhez! ---

— Klikk a nagyobb képhez! —


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc