Egy évezred Európában II/1.

Művészettörténeti előadássorozat dr. Aknai Tamás vezetésével

Időpont: 2016. szeptember 14. (szerda) 18.00

Helyszín: Tudásközpont, 0. szint (Konferenciaterem)

Az öröm tájképei – impresszionizmus, posztimpresszionizmus

Az előadássorozatot bevezető beszélgetés során az előadó érzékelteti a legújabb kor tudásának fénytörésében megváltozott klasszikus művészetkép és művészet-értelmezés legfontosabb vonásait, valamelyest visszatekintéssel az előző félév során érintett főbb témákra. A realizmus új európai feltámadása után ébredő impresszionizmus és  posztimpresszionizmus áttekintése az első előadás legfontosabb tennivalója. A század utolsó harmadában a fejlődés új szakaszába lépett. Kelet-, Közép Európában végbement az ipari forradalom, 1905-1907 között Oroszországban polgári demokratikus forradalom zajlott. Nyugat-Európában, az első világháborút előre jelző konfliktusok is feltűntek, ez Németország világuralmi törekvésének a kezdete. A Brit Birodalom legnagyobb gyarmati kiterjedésének korszaka ez. Az első világháborúhoz vezetett, hogy 1879-ben létrejött a német-osztrák-magyar “kettős szövetség”, 1893-ban pedig orosz-francia szövetség. 1904-ben a német-francia válság ellentétére válaszként az angol-francia megegyezés végleg kialakította a Nagy Háborúban egymással szembenéző frontokat. A kultúrában mindezek  azonban a „Belle Époque, Goldene Zeitalter, Golden Age” elnevezéssel teljesen ellentétes látszatokat alakítottak ki.

Az előadásokon való részvétel ingyenes!

 

—Klikk a nagyobb képhez!—


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc