TÁMOP 3.2.4 A-11/1 Irány a Tudás!

Lezárult a Csorba Győző Könyvtár Irány a tudás! sokszínű olvasás- és könyvtárfejlesztés a baranya megyei olvasókért című projektje. A projekt az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtéseként új tanulási lehetőségek és formák elterjesztését, az oktatási és kulturális intézmények közötti együttműködés új útjainak kiépítését célozta meg, illetve támogatta. A pályázattal a Csorba Győző Könyvtár 49.483.325 forint támogatást nyert el. Ennek felhasználását 2012. október 01. és 2014. február 28. között teljesítette.

palyazati_logok

A Csorba Győző Könyvtár évtizedek óta egyik kiemelt feladatának tekinti, s ezért maximális elhivatottsággal is dolgozik valamennyi munkatársa; hogy az ismeretekre és az egyetemes tudásra nyíló “helyi kapu” legyen. Közgyűjteményi feladatainak teljes körű végzésével részt vesz a mindenkori kultúra közvetítésében, az egyén élethosszig tartó tanulásának; Baranya megye és Pécs megyei jogú város kulturális fejlődésének támogatásában. Ezért is kapta a könyvtár pályázata: az “Irány a Tudás!” címet, mely szervesen illeszkedett a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 3.2.4.-11/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat sikeres megvalósítása folyamatába.

 A pályázat két területen valósított meg nagyszabású fejlesztéseket: egyrészt könyvtárszakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat végzett el, másrészt olvasásnépszerűsítő és tanulást segítő programokkal színesítette a megye lakosságának könyvtárhasználatát. Az első területen: a szakmai nívó magas szinten tartása és további emelése érdekében 29 könyvtáros szakmai, szaknyelvi és angol nyelvi képzését szervezte meg.  A könyvtár dokumentum- és információszolgáltatási rendszere 37 ezer rekorddal gyarapodott. Bevezettük a Házhoz megy a könyvtár! szolgáltatást. A pályázatnak köszönhetően a mai kor ifjúsága követelményeit figyelembe véve létrejött a könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára webes felülete, a korbirodalom.baralib.hu oldal.

A másik kiemelt terület: az olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelés volt, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. Korábbi kapcsolatait erősítette a könyvtár, illetve újakat alakított ki óvodákkal, általános és középiskolákkal, összesen 13 oktatási, nevelési intézménnyel. A pályázatban megvalósított rendezvények sokszínűségére jellemző, hogy a programok között éppúgy találunk helytörténeti és játékos foglalkozást, mint biblioterápiás, tanulás-módszertani programot, nyári tábort, illetve rendhagyó irodalmi programsorozatot. Projektünk egyik büszkesége az Olvasásra Születtem! kiadvány és csomag, mely az olvasás fontosságára hívja fel a szülők figyelmét. A tervezett programok mindegyike nagy sikert aratott a közönség körében: 22 féle rendezvényünkön közel 2500 fő vett részt. A projekt keretében elértük, hogy a könyvtár, mint oktatáson kívüli képzési, tanulási, közösségi tér megerősödjön, ez által bekapcsolódjon a helyi és megyei kulturális vérkeringésbe. Az oktatási intézményekkel nem csak a pályázatra korlátozódó együttműködés alakult ki, hanem hosszú távú és gyümölcsöző értékteremtő közös munka.

Az uniós forrás eredményeként tehát a könyvtár a pályázatban kiemelt célok elérése érdekében épített az innovatív, kreatív szakmai elképzelésekre; partnerségben oktatási és civil szervezetekkel, s magas színvonalú infrastrukturális és szellemi hátterével lehetőséget teremtett arra, hogy az értékteremtő kulturális alternatívákat is megmutassa a jövő nemzedéke számára.


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc