Öttorony vonzásában

Szerző: Kerekes Imre (szerk.)
Cím: Öttorony vonzásában
Alcim: Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 1.
Kiadó: Csorba Győző Könyvtár
Kiadás ideje: 2014
Kiadás helye: Pécs

item-thumbnail

A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye évtizedek óta szisztematikusan, teljességre törekedve gyűjti a „tájanyagot”, azaz minden olyan dokumentumot, amely a történelmi Baranya megyével kapcsolatos. A helyben használható könyvek, helyi napi- és hetilapok, folyóiratok és a többezres kép- és aprónyomtatvány-gyűjtemény biztos hátterét jelenti a helytörténeti kutatásoknak. Csak néha-néha lép elő a reflektorfénybe a könyvtár, olyankor, amikor könyvkiadásra vállalkozik.

Az Öttorony vonzásában az egyik első címe egy remélhetőleg hosszú listává bővülő könyvsorozatnak. Ahogyan Pécs vonzza magához a megye falvait, városait, úgy próbál vonzó megjelenési környezetet biztosítani a Csorba Győző Könyvtár a megye tudományosságának. A kötet szerzői a könyvtár jelenlegi és egykori munkatársai mellett az egyetemi-főiskolai szférából kerültek ki. Érdeklődésük szerteágazó: a gazdaságtörténettől a sajtótörténetig, az építészet helytörténeti vonatkozásaitól a leventemozgalomig terjed. Találkozhatunk a tanulmánykötetben Napóleon katonáival, dualizmuskori pécsi polgárokkal, hírlapírókkal, egyházi emberekkel és vallástagadó értelmiségiekkel. Fogadják őket akkora figyelemmel, amekkora szellemi erőfeszítés sodorta őket e könyv lapjaira…

 Öttorony vonzásában : Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 1. / [szerk. Kerekes Imre] ; [munkatársak Gyánti István, Kiss Zoltán, Kisszabóné Trapl Ivett, Zókáné Bozsik Anna]. – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2014. – 142 p. Csorba Győző Könyvtár kiadványai; 2.

 

TARTALOM

 Horváth István: A rétgazdálkodás a Pécsi Papnevelő Intézet uradalmában 1736 és 1875 között

Mendöl Zsuzsanna: Házfalak őrizte sorsok. A pécsi Megye utca 17. számú ház építéstörténete

Pap Dávid Zoltán: A pécsi újságírás első évtizedei (1832–1862)

Tengely Adrienn: A Katolikus autonómiai képviselők megválasztása a Pécsi egyházmegyében 1897-ben

Gyánti István: „Baranya vármegye és a Dunántúl első napilapja”. A Pécsi Napló indulása és fejlődése a századfordulóig (1892–1902)

Kiss Zoltán: Írástudók szóharcai. A Szabad Tanítás Magyar Országos Kongresszusa Pécsett

Bene Krisztián: Napóleon katonái Baranyában. A pécsi francia emlékmű története

Kerekes Imre: Egy pécsi napilap, a Dunántúl története (1911–1944)

Tengely Adrienn: „A jó könyv – levél a jó Istentől”. A katolikus hitbuzgalmi társulati könyvtárak a 20. század első felében Pécsett

Árvai Tünde: Ifjú Dobó Katicák a haza szolgálatában. Leányleventék munkája Pécsett és Baranyában

 

A kiadvány ára: 2000 Forint

Megvásárolható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.
© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc