A mohácsi busójárás bibliográfiája (1862–2014)

Szerző: Gyánti István, Kiss Zoltán (szerk.)
Cím: A mohácsi busójárás bibliográfiája (1862–2014)
Alcim:
Kiadó: Csorba Győző Könyvtár
Kiadás ideje: 2015
Kiadás helye: Pécs

item-thumbnail

Harmadik kötetével jelentkezik a Csorba Győző Könyvtár kiadványai című könyvsorozatunk. Baranya megye első számú hungarikuma, az UNESCO Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára is fölkerült mohácsi busójárás diadalútjához szeretnénk hozzájárulni a magunk eszközeivel: teljességre törekvő, annotált bibliográfiát adunk közre a témában.

A mohácsi busójárás bibliográfiája (1862–2014) című kötetből nyomon követhető, hogyan lett egy eredetileg tiltott, vad népszokásból támogatott idegenforgalmi látványosság; hogyan lett egy eredetileg szűk körben ismert sokac hagyományból Mohács multikulturális és világszerte ismert nevezetessége. A bibliográfia néhány újdonsággal is szolgálhat a kutatók számára: teljes terjedelmében közli a busókról szóló első – a szakirodalomban eddig ismeretlen – hírlapi beszámolókat.

A több mint ezerhétszáz tételből álló mű egy-egy lapján békésen sorakoznak a néha egymásnak ellentmondó elméleti megközelítésű művek bibliográfiai leírásai, és az egymást kiegészítő beszámolók adatai az évente megrendezett eseménysorozatról.

A Csorba Győző szerint a „török időkre emlékeztető, félelmesen-jókedvű” busójárás eredeténél, forrásainál kalandozva persze Pán istenig is elkeveredhetünk, a több száz éves hagyományról kiderülhet, hogy több ezer éves: de bármint alakul is a mohácsi busójárásról szóló irodalom története, jelen kötet – reményeink szerint – nélkülözhetetlen kiindulópontja lesz a jövő kutatóinak.

 

 A bibliográfia szerkezete

 Az 1741 tételből álló bibliográfia hat fejezetből áll:

  1. Könyvek, tanulmányok

Minden olyan – tudományos igénnyel megírt – nagyobb terjedelmű munkát az 1. fejezetbe soroltunk, amely kizárólagos tárgyának választotta a mohácsi busójárást.

  1. Cikkek

Cikknek tekintettünk, ezáltal a 2. fejezetbe soroltunk minden olyan rövid terjedelmű munkát, amely kizárólag a busójárásról szól, napi-, hetilapban, folyóiratban jelent meg többnyire, és benne általában az aktuális busójárással kapcsolatos élményeit rögzíti a szerző. A cikkek 1862-től 2014-ig időrendben, évenkénti bontásban követik egymást.

  1. Busók az irodalomban

Ide soroltunk minden olyan irodalmi művet, amely a mohácsi busójárást tette meg tárgyának, ill. azokat az irodalmi alkotásokat, amelyekben busókra való utalás található.

  1. Busók a képzőművészetben

Itt vettünk sorra minden olyan művészi szándékkal létrehozott tárgyat, amely busót ábrázol, vagy akárcsak vékony szállal, de kapcsolódik a busójáráshoz. Ennek a parttalan vállalkozásnak az szabott határt – és persze ez jelenti a korlátait is –, hogy csak a nyomtatott dokumentumokat tudtuk számításba venni.

  1. Egyéb

Ez a fejezet a legesetlegesebb: ide ömlesztettük azokat az írásokat, amelyeknek nem kizárólagos tárgya a busójárás, de érdekes adalékkal szolgálnak, vagy ha mégis csak a busójárásról szólnak, akkor annak valamely nagyon speciális elemét vizsgálják.

  1. Pótlás

Ebbe a – szerencsére rövid – fejezetbe az „utolsó utáni pillanatban” talált bibliográfiai tételeink kerültek.

Az egyes fejezetek között lehet átjárás, a tárgy- és névmutató dolga, hogy egymás mellé kerüljenek a tartalmilag összetartozó írások.

Az annotációk
Az egyes tételeket – ha szükségesnek tartottuk – annotációval láttuk el. Az annotációt dőlt betűkkel különböztettük meg a címleírástól. Igyekeztünk jellemző idézetekkel oldani a száraz bibliográfiai leírások sorát.

A mutatók
A névmutató a szerzőkön kívül a leírásokban szereplő valamennyi közreműködő, ill. az annotációkban megnevezett személyek (interjúalanyok stb.) nevét sorolja. Utóbbiak tételszámát félkövérrel szedtük.

A tárgymutató – amely a gyors tájékozódást segíti – a tárgyszavak mellett intézmény- és testületi neveket tartalmaz.

A mellékletek
Az egyes tételek annotációja során számos esetben idézettel igyekeztünk „olvasmányossá” tenni bibliográfiánkat. Volt azonban két cikk, amely a téma kutatóinak is újat mondhat, ezért ezek teljes terjedelemben való közlése nem volt kétséges számunkra. Ugyanez volt a helyzet a levéltári forrással is. A mohácsi busójárásról rengeteg filmfelvétel készült, így a negyedik mellékletben ezek válogatott listáját közöljük.

 

Kapcsolódó anyagok:

Lenkey István: Új kiadvány a mohácsi busójárás történetének kutatásához
http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=33149

 

Pucz Péter: A busójárásban már nem lehetnek titkok
http://pecsiriport.hu/kultura/irodalom/5286-a-busojarasban-mar-nem-lehetnek-titkok.html

 

A kiadvány ára: 2000 Forint

Megvásárolható a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében.
© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc