Új programok a Körbirodalomban

2012. novemberétől a Körbirodalom gyermekkönyvtár két új programmal várja az alsó tagozatos  gyerekek és óvodai csoportok jelentkezését.

Mesevonat – túl az Óperencián

A mesék különleges világába hívjuk az általános iskolák alsó tagozatos gyermekcsoportjait.
A foglalkozásokon különböző kézműves technikák, játékos feladatok és szerepjátékok segítik a mesék jobb megértését. A Körbirodalom gyermekkönyvtárban a mesékkel való találkozások során a gyerekek szókincse, beszédkészsége, értő olvasása is fejlődik, és emellett megtanulják a könyvtár helyes használatát is.

Szógyurma

A nagycsoportos óvodásoknak, óvodai csoportoknak szóló foglalkozás célja a gyerekek aktív és passzív szókincsének fejlesztése képeskönyvek, mondókák, mesék, versek és mozgásos játékok segítségével.
Az így elsajátított szókészlet a gyermekek későbbi értő olvasásának alapjául szolgálhat.

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes jelentkezésre van szükség.
Minimális csoportlétszám: 15 fő.
Iskolai csoportok jelentkezését a korbirodalom@baralib.hu címen várjuk. 

További információ: +36 72 501 500 / 28022


© 2011-2017 Csorba Győző Könyvtár Creative Commons Licenc